Úvodní stránka

Aktuality

Jarní kurz od 2.4. 2019

viz: Kurzy plavání
čtěte více 13.02.2019

Pokyny pro účastníky kurzu

     Pokyny pro účastníky kurzů   organizovaného…
čtěte více 17.09.2018

Pokyny pro účastníky kurzu

 

   Pokyny pro účastníky kurzů   organizovaného plavání kojenců a batolat

           od 6.měsíců do 4.let věku dítěte

 

Plavmimi                                           Ještědská sportovní s.r.o.

Organizátor kurzů                               Provozovatel plaveckého areálu

Ičo   684 47 973, 157 04 190

E-mail plavmimi@volny.cz

Hana Kalibová     602 944 570                       Plavecký bazén   485 103 010

Jana Šimonová     604 912 280                        Tržní náměstí     Liberec

    

 

                                              

         Provozní řád organizovaného plavání kojenců a batolat

                         od 6.měsíců do 4.let věku dítěte

 

Pro pobyt v Plaveckém areálu- plavecký bazén Liberec především platí schválený provozní řád bazénu a každý návštěvník je povinen jej dodržovat. Tyto pokyny provozní řád upřesňují a doplňují jej s ohledem na potřeby kojenců a batolat.

 

                   Při sestavování těchto Pokynů bylo důsledně dbáno dodržování

                             Vyhlášky č.135 Sb/2004 částka 43 příloha 6

             Všichni účastníci jsou povinni se těmito Pokyny řídit !

V případě nedodržování Provozního řádu a Pokynů může být účastník kurzu provozovatelem bazénu,nebo organizátorem kurzu z kurzu vykázán a to bez nároku na vrácení kurzovného

 

                       Organizační zabezpečení

 

     Dětský plavecký klub Plavmimi ve spolupráci s Ještědskou sportovní spol.s r.o.bazén Liberec organizuje kurzy plavání kojenců a batolat ve věku od 6.měsíců do 4 let věku dítěte.

Plavání kojenců a batolat, včetně metodiky, je schváleno Krajským hygienikem Libereckého kraje. Kurzy vedou instruktorky, které vlastní osvědčení o získání kvalifikace vydané na základě akreditace MŠMT ČR a platný zdravotní průkaz.

 

Beseda: Před zahájením kurzů plavání absolvují rodiče či doprovodné osoby úvodní besedu o účelu, metodice a organizaci kurzů, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních.Úvodní beseda s rodiči se koná vždy před zahájením nových kurzů.Rodiče jsou seznámeni s „Pokyny pro účastníky kurzu“, které obdrží v tištěné formě a podpisem se zaváží k jeho dodržování.

Úhrada kurzovného

- na besedě bude účastníku kurzu vystaven doklad o zaplacení,který jednoho rodiče spolu s dítětem opravňuje ke vstupu do prostor pro ně určených

Bez zaplacení kurzovného předem nebude dítě do skupiny zařazeno.

 

Vrácení kurzovného :

Na vrácení kurzovného není žádný právní nárok.

Částka za kurz může být vrácena pouze v těchto vyjímečných případech :

Celá částka – pokud rodič s dítětem nenastoupí z vážných zdravotních důvodů a odhlásí se před zahájením kurzu. (např.zlomeniny, hospitalizace)

 

Doprovod:

Doprovod je povinen si u asistentky zakoupit samostatný lístek , který jej opravňuje ke vstupu do bazénových prostor pouze v době plaveckého kurzu

                                                              

Omluvenky a náhradní hodiny

Pro omluvení a náhrady používáme Náhradový systém Auksys

 

Na první lekci obdrží účastník kurzu účastnickou kartu se zařazením a návodem na omlouvání.

     V případě nemoci, nebo jakékoliv neúčasti na lekci, je nutné děti omluvit, a to nejpozději do 20h, den předem.     Neomluvenou lekci pak nelze nahradit a propadne.

 

Cennosti :

       Provozovatel   plaveckého bazénu neručí za vnesené věci nesouvisející s činností v bazénu,jako je elektronika, fotoaparát, videokamera, šperky, drahé kovy či cenné papíry, dále jakákoli hotovost.Rodiče si též v kočárkách nenechávají žádné cenné věci. Maminky si v případě potřeby mohou vzít ke skříňce v šatně vlastní zámek.

 

  1. ředmět činnosti

Co je předmětem kurzu:

- prohlubování vztahu dítě - rodič

- podpora dozrávání a zdokonalování hybných dovedností psychomotorického vývoje

- zlepšení rovnovážných reakcí, příznivé ovlivnění svalových odchylek

- umožnění aktivnějšího pohybu dítěte ( v prostředí, jež dítě nadlehčuje), který vedle

psychomotorického vývoje má kladný vliv i na jiné systémy organismu (zažívací)

- otužování dítěte

- výuka rodičů správným manipulačním technikám na suchu i ve vodě a obecné péči

o dítě

-,hra rodičů s dětmi ve vodě pod odborným dohledem,u starších dětí příprava k plaveckým dovednostem

Co není předmětem kurzu :

-výuka plaveckých dovedností

 

III . Zařazení do kurzů

-pouze na základě vyplněné přihlášky s písemným souhlasem ošetřujícího dětského lékaře

-kurzů se nemohou zúčastnit děti a dospělí s přenosnými a akutními onemocněními, kožními onemocněními, zejména plísňovými a kvasinkovými, recidivujícími onemocněními (dýchací a močové cesty, otitidy),   alergičtí na chemické látky ve vodě a prostředí bazénu, u ženy menstruace a gynekologické choroby. U doprovodu obecně zanedbání osobní hygieny, venerická choroba, stav po požití alkoholu, nebo jiných omamných látek.

 

  1. ů

- kurzy probíhají ve dnech pondělí až pátek od 7.50h do 11.45h

- maximální doba jedné lekce ve vodě je   nejvýše 30 minut

- výuka kojenců a batolat probíhá ve vířivých vanách a v malém bazénu jako první   aktivita toho dne, děti jsou vždy rozděleny do skupin podle věku a stupně pokročilosti.

- v jedné vířivce je pouze instruktor a maximálně 4 děti, každé jenom s jedním rodičem.

-v malém bazénu maximálně 8 dětí, každé s jedním rodičem a instruktor

 

  1. ředí

Účastníci kurzu mají k dispozici :

Malý plavecký bazén a 2 vířivky

Samostatné šatny pro maminky i pro tatínky:

-          šatny jsou vybaveny skříňkami, omyvatelnými podložkami a nočníky

                                                             

Herna: Druhá část šatny je uzpůsobena jako herna pro potřeby dětí. V herně je možné děti nakrmit , ohřát jídlo v mikrovlnné troubě a odpočinout si po plavání, nejdéle však půl hodiny, než přijde další skupina. Je přísný zákaz nošení jídla pro děti ve skle! V případě rozbití není možné ihned zajistit úklid a děti se mohou zranit !

     V herně je   NUTNÉ   udržovat čistotu a pořádek !

 

  1. čnostní pokyny

- za bezpečnost dítěte zodpovídá rodič, který jej nesmí v žádném okamžiku opustit. Je li to nutné, požádá o pomoc asistentku, nebo instruktorku, které jsou k dispozici.

- při přesunu ze šaten do sprch si každý rodič nese své dítě sám.

Rodiče i samostatně chodicí děti jsou povinni chodit v prostorách bazénu ve vhodné obuvi do mokrého prostředí.

- do šaten , sprch a prostor u bazénu není povoleno nosit žádné předměty ze skla              

- v průběhu výuky v bazénu nesmí mít rodič s bezpečnostních důvodůřetízky, náramky, prstýnky ani náušnice

 

- všechny prostory pro konání kurzů včetně ploch, které přicházejí do kontaktu s dětmi

jsou před zahájením každé lekce důkladně vyčištěny, vydesinfikovány a opláchnuty

čistou vodou, včetně prostor kolem vířivých bazénů. Každé ráno jsou též desinfikovány veškeré pomůcky a hračky používané pro výuku dětí. K desinfekci jsou použity prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště a jsou schválená Ministerstvem zdravotnictví ĆR. Úklid prostor užívaných dětmi provádí asistentka podle potřeby i v průběhu mezi lekcemi.

 

Základní povinnosti účastníků kurzu :

- každý účastník lekce ( děti,rodiče, nebo doprovodná osoba) se před vstupem do bazénu

   a po použití WC řádněomyjí mýdlem bez plavek

   Všechny děti,které plavou ve vířivkách i v malém bazénu se sprchují společně s rodiči. Je nutné použít antibakteriální mýdlo, nebo jiné mýdlo s prokazatelně desinfekčním účinkem vhodné pro kojence.Je zakázáno používat mýdla s olejem

- rodič omyje šamponem vlasy sobě i dítěti (nebo si vezme plaveckou čepici).

- ženy jsou povinny používat hygienický tampon        

- každý účastník lekce má k dispozici vlastní osušku a ostatní hygienické potřeby pro sebe a  své dítě

- každé dítě používá vlastní plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Před každým dalším plaváním musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány. Nepoužíváme plenkové plavky.

- po skončení lekce rodič dítě osuší vlastní osuškou a zabezpečí proti prochlazení zejména v oblasti lebeční a bederní. Je nutné použít prostředek proti vysoušení pokožky dítěte

- z důvodů aklimatizace, zvláště v zimních obdobích , je bezpodmínečně nutné,aby rodiče s dětmi zůstali nejméně 30 minut v areálu bazénu

Zpracoval : Plavmimi Liberec 2018

            

 

© 2019 Plavmimi.cz, Všechna práva vyhrazena | administrace