Úvodní stránka

Aktuality

Odpolední plavání dětí od 3 let s rodiči

Od pondělí 27.11.2023 v čase od 15h a od 15.30h…
čtěte více 26.08.2023

Pokyny pro účastníky kurzu

Pro pobyt v plaveckém areálu Plavecký bazén…
čtěte více 01.01.2023

Pokyny pro účastníky kurzu

                                              

Pro pobyt v plaveckém areálu Plavecký bazén Liberec, platí schválený provozní řád bazénu a každý návštěvník je povinen jej dodržovat. Tyto pokyny upřesňují a doplňují provozní řád  s ohledem na potřeby kojenců a batolat.

Pokyny vychází ze znění Vyhlášky 135 /2004 Sb., příloha 6

Všichni účastníci jsou povinni se těmito Pokyny řídit.

V případě nedodržování Provozního řádu a Pokynů může být účastník kurzu provozovatelem bazénu,nebo organizátorem kurzu z kurzu vykázán a to bez nároku na vrácení kurzovného

 

Organizační zabezpečení

Dětský plavecký klub Plavmimi ve spolupráci s  Městským bazénem Liberec, organizuje kurzy plavání kojenců a batolat ve věku od 6.měsíců do 4 let věku dítěte.

Plavání kojenců a batolat, včetně metodiky, je schváleno Krajským hygienikem Libereckého kraje. Kurzy vedou instruktorky, které vlastní osvědčení o získání kvalifikace vydané na základě akreditace MŠMT ČR a platný zdravotní průkaz.

Úhrada kurzovného

Kurzovné opravňuje ke vstupu na námi organizované kurzy pro jednoho rodiče + jedno dítě.  Bez zaplacení kurzovného předem nebude dítě do kurzu zařazeno.

 Vrácení kurzovného                                                                                                                            

 Kurzovné vracíme pouze v případě : pokud rodič s dítětem nenastoupí z vážných  důvodů a   odhlásí  se před zahájením kurzu.

Doprovod

Doprovod, který s miminkem neplave, může do bazénu pouze se  zlevněnou vstupenkou , která jej opravňuje ke vstupu do bazénových prostor pouze v době, kdy probíhá kurz. /zakoupí v infocentru bazénu/.   Používá šatny a vchod pro ostatní návštěvníky bazénu /tj. pánské, dámské, záloha na skřínku../

Omlouvání a náhradní hodiny

Pro omluvení a náhrady používáme náhradový systém Auksys

V případě nemoci, nebo jakékoliv neúčasti na lekci, je nutné děti omluvit, a to nejpozději do 22h, den předem vaší lekce. Neomluvenou lekci pak nelze nahradit a propadne.

Cennosti 

Provozovatel   plaveckého bazénu neručí za vnesené věci nesouvisející s činností v bazénu,        elektroniku, fotoaparát, videokameru, šperky, drahé kovy či cenné papíry, peněžní hotovost.          Rodiče používají ke skříňce v šatně vlastní zámek, který si přinesou  na každou lekci.

 Prostory

Samostatné šatny pro maminky i pro tatínky  vybavené skříňkami, omyvatelnými podložkami a nočníky.

 Zde je možné děti nakrmit ,  odpočinout si po plavání / nejdéle 30 minut/. Je  nevhodné nosit  jídlo pro děti ve skleněných obalech. V případě rozbití není možné ihned zajistit úklid a děti se mohou zranit !

Ve všech prostorách udržujte prosím čistotu a pořádek!

Co je předmětem kurzu

- prohlubování vztahu dítě - rodič

- podpora dozrávání a zdokonalování hybných dovedností psychomotorického vývoje

- zlepšení rovnovážných reakcí, příznivé ovlivnění svalových odchylek

- umožnění aktivnějšího pohybu dítěte ( v prostředí, jež dítě nadlehčuje), který                      vedlepsychomotorického vývoje, má kladný vliv i na jiné systémy organismu (zažívací)

- výuka rodičů správným manipulačním technikám na suchu i ve vodě a obecné péči o dítě

- hra rodičů s dětmi ve vodě pod odborným dohledem, dle věku dětí, příprava k plaveckým dovednostem

 

 Zařazení do kurzů

-pouze na základě vyplněné přihlášky s písemným souhlasem ošetřujícího dětského lékaře

-kurzů se nemohou zúčastnit děti a dospělí s přenosnými a akutními onemocněními, kožními onemocněními, zejména plísňovými a kvasinkovými, recidivujícími onemocněními (dýchací a močové cesty, otitidy),   alergičtí na chemické látky ve vodě a prostředí bazénu,   gynekologickými chorobami. U doprovodu obecně zanedbání osobní hygieny, venerická choroba, stav po požití alkoholu, nebo jiných omamných látek.

 - kurzy probíhají ve dnech pondělí až pátek od 8.30h do 12.00h

- maximální doba jedné lekce ve vodě je 30 minut

- naše kurzy probíhají ve vířivkách a malém bazénu jako první aktivita toho dne, děti jsou vždy rozděleny do skupin podle věku a úrovně pokročilosti.

- v jedné vířivce je  instruktor a maximálně 4 děti, každé s jedním rodičem.

-v malém bazénu maximálně 8 dětí, každé s jedním rodičem a instruktor

 

 Bezpečnostní pokyny

- za bezpečnost dítěte zodpovídá rodič, který je nesmí v žádném okamžiku opustit. Je li to nutné, požádá o pomoc instruktorku.                                         

Rodiče i  chodicí děti jsou povinni chodit ve vhodné obuvi do mokrého prostředí.

- ani do sprch a prostor u bazénu není povoleno nosit cokoliv ve skle!              

- v průběhu výuky nemají rodiče i děti,  z bezpečnostních důvodů, šperky ani hodinky

Hygiena prostředí

 - všechny prostory pro konání kurzů včetně ploch, jsou před zahájením každé lekce důkladně vyčištěny, vydesinfikovány a opláchnuty čistou vodou.

Každé ráno jsou též desinfikovány veškeré naše pomůcky a hračky. K desinfekci jsou použity prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště a jsou schválená Ministerstvem zdravotnictví ĆR. 

 Pokyny ke koupání

- každý účastník lekce  se před vstupem do bazénu a po použití WC, řádně omyjí mýdlem bez plavek, umyjí vlasy sobě i dítěti šamponem. / pokud nemyjete vlasy, je nutna plavecká čepice/

Děti se sprchují společně s rodiči. Používejte prosím antibakteriální mýdlo, nebo jiný prostředek s desinfekčním účinkem vhodný pro kojence. Nepoužívejte mycí gely s obsahem oleje.            

- pro rodiče i dítě osušku, plavky, boty do mokra a ostatní hygienické potřeby /olejičky,mastičky/. Plavky pro děti doporučujeme kalhotky s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Před každým dalším plaváním musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány. Nepoužíváme plenkové plavky.

- po skončení lekce rodič dítě osuší a zabezpečí proti prochlazení zejména v oblasti lebeční a bederní. Je nutné použít prostředek proti vysoušení pokožky dítěte.

- z důvodů aklimatizace, zvláště v zimních obdobích , je bezpodmínečně nutné,aby rodiče s dětmi zůstali alespoň  30 minut v areálu bazénu

Přejeme hezké zážitky v klubu Plavmimi

            

 

© 2023 Plavmimi.cz, Všechna práva vyhrazena | administrace