Úvodní stránka

Aktuality

Letní intenzivní kurz plavání

   Od 12.7. - do 17.7.2021 otevíráme Letní…
čtěte více 15.06.2021

Čestné prohlášení

https://images.app.goo.gl/PKJ864MqpNqntEWt5
čtěte více 08.06.2021

Změna podminek pro vstup do bazenu k 8.6.21

 K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý 8.6.21…
čtěte více 08.06.2021

Podmínky vstupu do bazénu k datu 31.5.2021

 Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku/včetně/, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, tj.:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
    1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo i
    3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

přítomnost veřejnosti se s výjimkou šaten zakazuje ve vnitřních prostorech venkovních provozů umělých koupališť, jako jsou např. sprchy.

 

Podmínkou pro vstup do zařízení je tedy prokázání bezinfekčnosti jedním ze způsobů uvedených v písm. a) až d). K takovému průkazu může dojít nejlépe na recepci/pokladně při první vstupu do zařízení. Osoba, která nenaplní požadavky podle písm. a) až d) nemůže být do zařízení vpuštěna.

Tento postup průkazu bezinfekčnosti se nevztahuje na děti do 6 let věku (včetně).

V případě, že by ze strany krajské hygienické stanice (dále i „KHS“) došlo ke kontrole zařízení, může tato namátkově vytipovat kontrolu fyzických osob (návštěvníků). V případě, že by došlo ze strany KHS ke zjištění pochybení v průkazu bezinfekčnosti (např. padělaný test, resp. potvrzení o negativním výsledku) je tato situace řešena s fyzickou osobou.  

 

S pozdravem

 

   Tým Ministerstva zdravotnictví – dotazy Covid

© 2021 Plavmimi.cz, Všechna práva vyhrazena | administrace